Pictures

Verhalen vertellen doen we al eeuwen. Kunst hielp vroeger om het Bijbelse verhaal te vertellen. Een verhaal dat niet veranderde, maar telkens opnieuw aan de mensen verteld moest worden. Vanaf het midden van de 13e eeuw werden er in kloosters handbeschilderde prentjes op perkament vervaardigd. Museum Krona bezit vele tienduizenden prentjes, die te onderscheiden zijn in:

  • Bidprentjes en devotieprentjes. Deze prentjes werden gemaakt ter herinnering aan een bepaalde gebeurtenis. Denk aan het doopsel, het vormsel, de communie, het huwelijk, de priesterwijding, de bedevaart en het overlijden. Ook wel bekend als bidprentjes.
  • Santjes, gebedsprentjes en suffragiën. Kenmerkend voor deze prentjes is een afbeelding van een heilige of een religieus tafereel in combinatie met gegevens over de persoon waarvoor het prentje is opgemaakt, een gebed op rijm en in het geval van suffragiën een toepasselijke tekst van een kerkvader.
Vagevuur
Wonderkruis Uden
Leonardus

Binnen het museum zijn de prentjes ingedeeld naar herkomst en techniek:

  • 16e – 18e eeuw – Kopergravures;
  • 17e en 18e eeuw - Kantprentjes;
  • 19e eeuw - Steendrukken en machinaal vervaardigde kantprentjes;
  • 20e eeuw - Bidprentjes.

Discover the narrative pictures

Sign up for the newsletter