Popular devotion

Volksdevotie drukt het geloof uit via gevoelens, gebruiken of voorwerpen. In ieder huis waren in de 19e en 20e eeuw talrijke voorwerpen te vinden, die verwezen naar het rijke roomse leven. Geen woonkamer zonder kruisbeeld en geen slaapkamer zonder een beeld van Onze Lieve Heer of een beschermheilige, een gebedsboek of een schilderij met een afbeeldingen van een godsdienstig tafereel. Ook buitenshuis, bijvoorbeeld tijdens een bedevaart, een bezoek aan een kapel of heiligdom, werden voorwerpen verzameld, zoals prentjes, vaantjes, medailles van heiligen, rozenkrans en kaarsen.

Ware kruis
Doopjurkje
Pelgrimsteken

Museum Krona houdt het katholieke leven levendig door het bezit van een gemengde verzameling voorwerpen, zoals gipsen heiligbeelden, doopkleding, geschenken voor na een communie, huiszegens waarmee geprobeerd werd het onheil uit de woning te weren en relieken waarvan gedacht werd dat zij de genezing van zieken zouden bevorderen. Sommige van deze voorwerpen hebben vandaag de dag nog steeds een religieuze betekenis.

Get to know the religious objects

 

Sign up for the newsletter