ANBI
Stichting Museum Krona heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Daarnaast geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens.

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Museum Krona. 

RSIN (fiscaal nummer)

0076.12.515

IBAN

NL14RABO0174955502

Contactgegevens

Museum Krona

Bezoek-/postadres:

Veghelsedijk 25, 5401 PB, UDEN

Postadres:

Vorstenburg 1, 5401 AZ, UDEN

Telefoon:

+31 (0)431 26 65 93  

E-mail:

info@museumkrona.nl

Kamer van Koophandel: 

41080896

Bestuursleden

Het bestuur van Museum Krona bestaat in 2020 uit de volgende personen:

 • Voorzitter: E.C.J.M. (Els) Backx
 • Vice-voorzitter: H.J.H.M. (Marc) van den Brand
 • Penningmeester: Ted Evers
 • Secretaris: F.M.L. (Frits) Ouwens
 • Overige bestuursleden:
  • Moeder abdis, zuster C.J.M. van Rosmalen 
  • Freek van Genugten
  • F.T. (Frits) Scholten

De Stichting Museum Krona onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Doelstelling

Museum Krona is statutair opgericht op 30 januari 1973. De doelstelling van Stichting is het exploiteren van een Museum voor Religieuze Kunst. Een uitgebreidere toelichting is te vinden onder Missie & visie.

Beleidsplan

 • Het inzamelen van geldmiddelen bij kerkelijke en godsdienstige instellingen, ondernemingen en particulieren om daarmee kunstvoorwerpen te verwerven ter uitbreiding van de huidige collectie. 
 • Het zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden om de publieke belangstelling voor het museum te wekken, te bevorderen en te onderhouden.

Het beloningsbeleid

Medewerkers van het museum werken aan fondsenwerving en werving van vrienden. Zij worden beloond volgens de museum CAO.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De financiële verantwoording over 2019 is hier te downloaden (pdf).

Sign up for the newsletter