Matchmakingbijeenkomst: kloosters in Noordoost-Brabant vanaf de reformatie

Matchmakingbijeenkomst: kloosters in Noordoost-Brabant vanaf de reformatie

22 maart 2021 van 11:00 tot 17:00

Op 22 maart 2021 (uitgesteld) wordt een matchmakingsbijeenkomst georganiseerd met als thema Kloosters in Noordoost-Brabant vanaf de reformatie tot nu. Het is weinigen bekend dat we in Nederland naast de Bijbelbelt ook een ‘kloosterbelt’ hebben. De bijeenkomst is bedoeld om een werkgroep te samen te stellen die hier onderzoek gaat verrichten naar het geloofsleven in deze bijzonder regio.

Foto: Ramon Mangold

Een strook van kloosters langs de oostgrens van ons land

In het noordoosten van Brabant vestigde zich in de nasleep van de reformatie in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw een reeks abdijen en priorijen. Veel van deze kloosters zijn gelegen in voormalige enclaves, zoals het Land van Ravenstein en de vrije heerlijkheden Gemert en Boxmeer. Het waren toevluchtsoorden voor de kloosterlingen, die daar hun katholieke geloof wel mochten uitoefenen.

Foto: Ramon Mangold

Een nieuwe bestemming

Juist in dat gebied zijn na het Rijke Roomse Leven nog actieve kloosters en kloosters te vinden, die uiteenlopende herbestemmingen hebben gekregen. Van studiecentrum tot museum. In een aantal van deze kloosters wordt geëxperimenteerd met duurzame bestaansvormen, zoals het verbouwen van biologische groenten en fruit in voormalige kloostertuinen en het beoefenen van (oude) ambachten in een zogenaamde ambachtscentrum.

Start van het historisch onderzoek

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private organisaties met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerking te verkennen. Een samenwerking die leidt tot een studie naar de religieuze en culturele veranderingen in Noordoost-Brabant, met de kloosters als uitgangspunt.

De matchmaking bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit en Museum Krona. Voor meer informatie over de bijeenkomst neem contact op met: info@museumkrona.nl.

Deel deze pagina

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief. U kunt u op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.