ANBI

Stichting Vrienden van Museum Krona heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw bijdrage als Vriend komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Daarnaast geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens.

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Museum Krona. 

RSIN (fiscaal nummer)

8166.92.737

IBAN

NL34INGB0000067114

Contactgegevens

Museum Krona

Postadres:

Vorstenburg 1, 5401 AZ, UDEN

Adres secretariaat:

Veghelsedijk 25, 5401 PB, Uden

Telefoon:

+31 (0)431 26 34 31  

E-mail:

vrienden@museumkrona.nl

Bestuursleden

  • vacature, voorzitter
  • De heer M. Bakermans, vice voorzitter
  • De heer N. Schampers, secretaris
  • vacature, penningmeester

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de ‘Stichting Vrienden van Museum Krona’, gevestigd te Uden en van het door die stichting geëxploiteerde museum.

De doelstelling van Stichting Museum Krona is te vinden onder het kopje: Missie & visie.

Beleidsplan

  • Het inzamelen van geldmiddelen bij kerkelijke en godsdienstige instellingen, ondernemingen en particulieren om daarmee kunstvoorwerpen te verwerven en die ter uitbreiding van de verzameling aan het museum aan het museum over te dragen.
  • Het zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden om de publieke belangstelling voor het museum te wekken, te bevorderen en te onderhouden.

Het beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van Museum Krona heeft geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. 

 

Activiteiten
De Stichting Vrienden van Museum Krona heeft sinds haar oprichting in 1975 voor ruim een miljoen euro bijgedragen aan de verwerving van kunstvoorwerpen en de realisatie van speciale tentoonstellingen.

 

Jaarcijfers 2022
Kijk hier voor de publicatie van de jaarcijfers over 2022.

 

Jaarverslag 2022

Kijk hier voor het jaarverslag over 2022.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief. U kunt u op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.