Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website (www.museumkrona.nl) wordt beschikbaar gesteld door Museum Krona. De inhoud van deze website www.museumkrona.nl (hierna: de website) wordt zo goed  mogelijk actueel gehouden en geregeld gecontroleerd. Museum Krona behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website of deze (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Museum Krona is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website, informatie geplaatst door derden op de website of voor informatie gepubliceerd via andere media die is gebaseerd op de data van de website. Dit geldt ook voor de inhoud van pagina’s of websites die gelinkt zijn aan of afgeleid zijn van de website. Bovendien impliceert een dergelijke website, pagina of hyperlink niet dat Museum Krona gelieerd is aan de desbetreffende organisatie of dat het museum de inhoud van de pagina of website onderschrijft.

Ook voor (directe, indirecte en/of gevolg-)schade die buiten de invloedssferen van Museum Krona ligt (ten gevolge van) en/of computervirussen voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie) van deze websites of een hieraan gelinkte website, is Museum Krona niet aansprakelijk.

Op de afbeeldingen en teksten van deze website rust auteursrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website behoren toe aan Museum Krona of de licentiegever van deze rechten. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Museum Krona dan wel zijn licentiegevers. Voor dergelijk gebruik van beeldmateriaal van de website, inclusief beeldmerken en logo’s van Museum Krona die eveneens wettelijk beschermd zijn, kan contact worden opgenomen met het museum via: info@museumkrona.nl.  

Tips en aanbevelingen voor verbetering van de website zijn van harte welkom. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met deze disclaimer.

 

Sign up for the newsletter