Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is voor Museum Krona erg belangrijk. Wij houden ons daarom aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat Museum Krona (www.museumkrona.nl) doet met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we exact bijhouden, neem dan contact op via: info@museumkrona.nl

Gebruik van informatie over u

Museum Krona gebruikt digitale bezoekersinformatie om: 

 • om tentoonstellingen, activiteiten of educatieve projecten aan te bevelen op basis van eerder bezoekgedrag en aangegeven interesses;
 • om campagnes en marketingacties te ontwikkelen;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • om onze website en digitale systemen te verbeteren.

Het museum verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden, dan die hierboven worden omschreven. 

Website

Als u onze website bezoekt stuurt uw computer automatisch een aantal gegevens naar de server. Bijvoorbeeld uw IP-adres, de browser waarmee u de website bezoekt en de pagina die u bezoekt. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin vindt u nieuwtjes, tips en informatie over onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Dit abonnement is kosteloos en kan op elk moment worden opgezegd. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens kunnen maximaal  drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd worden bewaard.

Contact via e-mail of telefoon/balie

Als u contact met ons opneemt vanwege het boeken van een groepsreservering, rondleiding of arrangement, of met een vraag, opmerking of klacht, dan kunnen uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, indien relevant om de gevraagde dienst te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen, zodat we u bij een vervolgvraag of actie goed kunnen helpen. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt voor onze eigen statistieken en analyse van onze prestaties. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn of indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Categorieën van ontvangers van gegevens:

 • Betalingsprovider (Ayden); 
 • Hostingpartijen (Hosting2Go, Global Ticket);
 • E-mail-providers (Mailchimp);
 • Analyse-tools (Google Analytics).

Cookies 

Onze website gebruikt cookies; voor het gebruik ervan verwijzen we naar ons cookiestatement.

Beveiliging 

Om uw privacy te beschermen, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen onze website en u wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden opgeslagen. Hoe lang we deze bewaren is afhankelijk van de aard van de informatie en waarvoor deze wordt verwerkt.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@museumkrona.nl. U heeft de volgende rechten:

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • het intrekken van uw toestemming of bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer het gebruik van of de mogelijkheden op onze website wijzigen, passen wij ook de privacyverklaring aan. Elke nieuwe versie wordt gedateerd.

Contactgegevens 

Museum Krona
Postadres: Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden 
E-mail: info@museumkrona.nl
Telefoon: (0413) 26 34 31