ANBI

Stichting Vrienden van Museum Krona heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw bijdrage als Vriend komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Daarnaast geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens.

Officiële naam

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Museum Krona. 

RSIN (fiscaal nummer)

8166.92.737

IBAN

NL34INGB0000067114

Contactgegevens

Museum Krona

Postadres:

Vorstenburg 1, 5401 AZ, UDEN

Adres secretariaat:

Herman Linnebankhof 13,

5402 WG, UDEN

Telefoon:

+31 (0)431 26 65 93  

E-mail:

info@museumkrona.nl

Bestuursleden

  • De heer Th.A.M. Meijer, voorzitter
  • De heer M. Bakermans, vice voorzitter
  • De heer N. Schampers, secretaris
  • De heer A.J.M.M. van den Acker, penningmeester

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de ‘Stichting Vrienden van Museum Krona’, gevestigd te Uden en van het door die stichting geëxploiteerde museum.

De doelstelling van Stichting Museum Krona is te vinden onder het kopje: Missie & visie.

Beleidsplan

  • Het inzamelen van geldmiddelen bij kerkelijke en godsdienstige instellingen, ondernemingen en particulieren om daarmee kunstvoorwerpen te verwerven en die ter uitbreiding van de verzameling aan het museum aan het museum over te dragen.
  • Het zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden om de publieke belangstelling voor het museum te wekken, te bevorderen en te onderhouden.

Het beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van Museum Krona heeft geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. 

Activiteiten

De Stichting Vrienden van Museum Krona heeft sinds haar oprichting in 1975 voor ruim een miljoen euro bijgedragen aan de verwerving van kunstvoorwerpen en de realisatie van speciale tentoonstellingen.

 

Sign up for the newsletter