Privacybeleid

Privacybeleid

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw gegevens?Uw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat Museum Krona (www.museumkrona.nl) doet met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we exact bijhouden, neem dan contact op via: info@museumkrona.nl

Wie wij zijn

Wij zijn museum Krona, een voor iedereen toegankelijk museum. We hebben regelmatig tentoonstellingen rondom het thema Kunst, Klooster, Kruidentuin. Om toegang te krijgen tot het museum kan een toegangsticket aan de balie van het museum worden aangeschaft. Ook kan via de website een toegangsticket worden geboekt. Tweewekelijks verspreiden wij een nieuwsbrief onder gasten die hebben aangegeven een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen. Voor deze doeleinden verwerkt Stichting Museum Krona persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kunt u lezen wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verwerken. Natuurlijk houden wij ons aan de in Nederland geldende regels over verwerking van persoonsgegevens en privacy. Voor meer informatie over deze regels zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u herkenbaar bent. Denk bijvoorbeeld aan naam, postcode, e-mailadres en ticketnummer.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Museum Krona, statutair gevestigd aan de Vorstenburg 1, te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van uw gegevens. Bezoek de website via https://www.museumkrona.nl/nl/. Op de website www.museumkrona.nl vindt u informatie over ons museum, evenementen en andere wetenswaardigheden, die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld een museumbezoek of een andere activiteit te plannen. U kunt hier gericht zoeken, bijvoorbeeld op een te verwachten tentoonstelling, aankomende activiteiten etc.

Bij dit algemeen gebruik van www.museumkrona.nl vragen wij u niet om persoonsgegevens, tenzij u zich aanmeldt voor de nieuwbrief, via de ticketstraat een ticket aanschaft of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens dan alleen gebruiken voor zover dat nodig is om uw vraag te beantwoorden, contact met u te onderhouden, of voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven.Om de website en het gebruik daarvan te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, zoals een computer, laptop, tablet of smartphone.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Dit zijn de gegevens die wij van u vragen, ontvangen of die u zelf kunt toevoegen als u dat wilt:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, en postcode voor het digitaal boeken van een ticket via de ticketstraat.
 • Voorkeuren: u kunt zelf aangeven of u wel of niet de digitale nieuwsbrief van ons wilt ontvangen over allerlei tentoonstellingen, activiteiten in ons museum. Deze nieuwsbrief stemmen wij zoveel mogelijk af op uw voorkeuren. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website.
 • Deze website maakt gebruik van Google Signals (Google-signalen). Google-signalen zijn sessiegegevens van sites en apps die Google koppelt aan gebruikers die op hun Google-account zijn ingelogd en advertentiepersonalisatie hebben aangezet. Deze informatie bestaat onder andere uit de locatie van de eindgebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google. Deze koppeling van gegevens met deze ingelogde gebruikers wordt gebruikt voor rapportage voor verschillende apparaten, remarketing via verschillende apparaten en de export van conversies via verschillende apparaten naar Google Ads. Ga naar Advertentie-instellingen van Google voor informatie om u af te melden voor het gebruik van cookies of apparaat-ID's door Google.

Op grond waarvan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Stichting Museum Krona moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op wettelijke grondslagen. Een daarvan is dat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten en deze uit te voeren. Dit geldt zowel bij de aankoop van een ticket als bij de registratie voor de nieuwsbrief. Ook geldt dit als u gebruik maakt van activiteiten of wilt deelnemen aan evenementen.

Daarnaast mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Zo analyseren wij uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij verwerken daarbij géén gevoelige gegevens zoals locatiegegevens. U kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen deze profilering op basis van ons gerechtvaardigd belang.

De laatste grondslag waarop wij ons kunnen beroepen is toestemming. Zo sturen wij u alleen onze elektronische nieuwsbrief wanneer u uitdrukkelijk hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Ook bepaalt u of u toestemming geeft voor het plaatsen van tracking cookies.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. De informatie uit de ticketstraat bewaren wij maximaal 12 maanden na boeking van het ticket. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of nadat u zich hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gebruik van informatie over u

Museum Krona gebruikt digitale bezoekersinformatie om: 

 • om tentoonstellingen, activiteiten of educatieve projecten aan te bevelen op basis van eerder bezoekgedrag en aangegeven interesses;
 • om campagnes en marketingacties te ontwikkelen;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • om onze website en digitale systemen te verbeteren.

Het museum verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden, dan die hierboven worden omschreven. 

Website

Als u onze website bezoekt stuurt uw computer automatisch een aantal gegevens naar de server. Bijvoorbeeld uw IP-adres, de browser waarmee u de website bezoekt en de pagina die u bezoekt. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin vindt u nieuwtjes, tips en informatie over onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Dit abonnement is kosteloos en kan op elk moment worden opgezegd. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens kunnen maximaal  drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd worden bewaard.

Contact via e-mail of telefoon/balie

Als u contact met ons opneemt vanwege het boeken van een groepsreservering, rondleiding of arrangement, of met een vraag, opmerking of klacht, dan kunnen uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, indien relevant om de gevraagde dienst te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen, zodat we u bij een vervolgvraag of actie goed kunnen helpen. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt voor onze eigen statistieken en analyse van onze prestaties. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Wat doen wij aan beveiliging van uw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig toetsen. Toetsing vindt in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test noodzakelijk maken.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, overdragen, veranderen of verwijderen?

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken, als de verwerking op toestemming is gebaseerd;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u de toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd; er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn; en
 • het recht op beperking van de verwerking.

Als u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, dan kunt u ons per e-mail of telefonisch hierom verzoeken. In de e-mail of het telefoongesprek geeft u aan om welke gegevens het gaat.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn of indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen op deze website van toepassing. Dus niet op websites, apps en/of (sociale) mediaplatforms van derden die naar onze website doorlinken of waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen u niet garanderen dat deze andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. We raden u daarom ook altijd aan om het daar toepasselijke privacy beleid goed door te nemen.

Bezwaar tegen de verwerking en klachten over de wijze van verwerking

U heeft daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit op onze site aangeven door het zelf wijzigen van onze standaard cookie- instellingen. Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen we u graag verder. U kunt ons per e-mail (info@museumkrona.nl) bereiken of per post via Stichting Museum Krona, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden. In het geval dat we het niet eens worden, kun u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u daarover meer informatie.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden opgeslagen. Hoe lang we deze bewaren is afhankelijk van de aard van de informatie en waarvoor deze wordt verwerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer het gebruik van of de mogelijkheden op onze website wijzigen, passen wij ook de privacyverklaring aan. Elke nieuwe versie wordt gedateerd.

Suggesties

Wij vertrouwen erop u met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met uw gegevens. Uw suggesties om de zorgvuldigheid te verbeteren, ontvangen we graag via: corine@museumkrona.nl.

Contactgegevens 

Museum Krona
Postadres: Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden 
E-mail: info@museumkrona.nl
Telefoon: (0413) 26 34 31