Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

22 november 2014 t/m 8 februari 2015

Veelvuldig is de Vlucht van Maria, Jozef en het kindje Jezus naar Egypte voorgesteld. Prenten en schilderijen weerspiegelen op fraaie wijze hoe het perspectief op dit Bijbelse thema is veranderd, hoe men in de loop der eeuwen heeft aangekeken tegen de vluchteling of de natuur. Dankzij een groot legaat van Frans van der Wiel kan het MRK een overzicht van deze ontwikkeling tonen.

Vlucht naar Egypte

Februari 2014 overleed Pater Frans van der Wiel van de Missionarissen van de Heilige Familie. De Heilige Familie heeft de verzamelaar Frans van de Wiel door de jaren heen geboeid. Deze passie heeft geleid tot een omvangrijke collectie prenten die hij in samenspraak met zijn congregatie heeft aangelegd en die recent aan het MRK geschonken zijn. Een selectie ervan wordt tot zondag 18 januari in het museum getoond.

Vlucht naar Egypte

De oorsprong van de verering van de Heilige Familie gaat terug op het evangelie volgens Mattheus. Wanneer de drie wijzen vertrokken zijn, verschijnt een engel in een droom aan Jozef en waarschuwt hem om te vluchten naar Egypte omdat koning Herodes het Kind zou zoeken om het te doden. Nadat Herodes gestorven is, verschijnt de engel opnieuw aan Jozef, met de mededeling om terug te keren naar het land Israël.

Vlucht naar Egypte

Voor theologen als pater Frans van der Wiel is de Vlucht naar Egypte het oerbeeld van de vluchteling en de pelgrim, van Gods volk onderweg. Kunstenaars verbinden de Vlucht met hun visie op het landschap, de oriënt en/of de figuur van Jozef, die in de late middeleeuwen als een verlopen grijsaard en later als een zorgzame huisvader wordt neergezet. Voor de christenen in Egypte, de kopten, is de Vlucht naar Egypte een pijler binnen hun geloof. Het was in hun land dat de Messias onderdak vond. Zo wordt het thema de Vlucht naar Egypte telkens anders beleefd, geïnterpreteerd en verbeeld.

Deel deze pagina

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief. U kunt u op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.